ما که هستیم

آدرس وبسایت ما: https://atareum.ir

این موافقت نامه بر اساس اصل آزادی اراده فی مابین گروه مالی آتاریوم که اختصارا آتاریوم نامیده می شود و هر کاربری است که به هر نحوی قصد استفاده از خدمات مختلف سایت و این گروه را دارد منعقد گردیده است؛ لذا کاربران موظفند قبل از ثبت نام تمامی مفاد این موافقت نامه را مطالعه نموده و صرفا در صورت پذیرش آن اقدام به ثبت نام نمایند.

قوانین و مقررات – شرایط عمومی :

۱- هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی می‌تواند اقدام به افتتاح حساب کاربری در سامانه‌های گروه مالی آتاریوم نموده و عضو سایت گروه مالی آتاریوم باشد و به عنوان کاربر معرفی می‌گردد. لازم به توضیح است که اشخاص حقیقی حداقل سن قانونی فعالیتهای مالی را باید دارا باشند.

۲- در صورتی که کاربر به عنوان ولی خاص و یا قیم قانونی اقدام به ایجاد حساب کاربری برای فرد تحت سرپرستی و نظارت خود می نماید باید این امر را به اطلاع گروه مالی آتاریوم برساند و مدارک مورد درخواست دایره حقوقی گروه مالی آتاریوم را فراهم نماید، در غیر این صورت آتاریوم به محض اطلاع قادر به تعلیق حساب کاربری می‌باشد و کاربر حق هیچگونه اعتراضی را ندارد.

۳- جهت ایجاد حساب کاربری حقوقی در سامانه‌های گروه مالی آتاریوم ارائه معرفی نامه نماینده شرکت جهت افتتاح حساب شخص حقوقی الزامی است معرفی‌نامه می‌بایست در سربرگ رسمی شرکت ارایه شده و همراه با مهر شرکت، به امضای کلیه صاحبین امضای مجاز شرکت رسیده باشد؛ جهت افتتاح حساب شرکتی حتما مراتب را به اطلاع دایره حقوقی گروه مالی آتاریوم برسانید تا مدارک لازمه را به اطلاع شما برسانند تا بعد از تحویل آنها حساب شما مجاز به فعالیت شناخته شود.

۴- احراز هویت مطابق با شرایط گروه مالی آتاریوم و قوانین و مقررات جاری بین المللی برای ایجاد حساب کاربری لازم و ضروری نمی‌باشد؛ درصورتیکه کاربر درخواست خدمات با ضمانت، مادام العمر یا سرمایه‌گذاری مشارکتی نماید باید تمام مراحل احراز هویت را تکمیل و به تایید دایره حقوقی گروه مالی آتاریوم برساند. مطمئنا کاربر احراز هویت شده از جایگاه بهتر با خدمات بالاتری نسبت به سایرین خواهد بود.

۵- کاربر تایید و تصدیق می نماید که اطلاعات ارائه شده صحیح، دقیق و منطبق با واقعیت می‌باشد. در صورت وجود هرگونه تقلب یا اشتباه در فرآیند احراز هویت، مسئولیت به عهده کاربر متخلف بوده و گروه مالی آتاریوم حق تعلیق حساب و ارجاع به مراجع ذی صلاح مربوطه را دارد.

۶- ایجاد حساب کاربری با استفاده از اطلاعات شخصی دیگران و به نام آن ها خلاف این موافقتنامه می باشد و گروه مالی آتاریوم این حق را برای خود محفوظ نگاه می‌دارد که در زمان ایجاد حساب کاربری و یا در طول استفاده از خدمات بنا به صلاحدید خود و یا جهت انطباق با قوانین، درخواست اطلاعات و مستندات بیشتری نماید.

۷- کاربر می‌پذیرد که تمام اعمال و اقدامات او مطابق با قوانین و مقررات این موافقتنامه می‌باشد، حق تعلیق حساب در صورت احراز هرگونه تخلف از موارد یاد شده برای والکس محفوظ می باشد.

۸- گروه مالی آتاریوم این حق را برای خود محفوظ نگاه می‌دارد که در زمان ایجاد حساب کاربری و یا در طول استفاده از خدمات بنا به صلاحدید خود و یا جهت انطباق با قوانین، درخواست اطلاعات و مستندات بیشتری نماید.

۹- کاربر حق انتقال حساب کاربری یا خدمات و محصولات خود به شخص ثالث و یا فراهم آوردن امکان استفاده از حساب کاربری یا خدمات و محصولات برای اشخاص ثالث را ندارد و این حق برای گروه مالی آتاریوم محفوظ می‌باشد

که در صورت اطلاع از این امر حساب کاربری او را معلق و مسدود نماید و وجوهات دریافتی را به عنوان جریمه کاربر از تخطی قوانین و مقررات به نفع خود مسترد نماید.

۱۰- در صورت فوت کاربر، گروه مالی اتاریوم به محض اطلاع از این موضوع می تواند حساب کاربری او را مسدود نماید و تنها پس از ارائه مدارک موثق و قانونی مبنی بر فوت کاربر و پس از دستور مراجع ذی‌صلاح مبلغ مانده در حسابرسی حساب کاربری را به حساب بانکی تعیین شده واریز نماید. همچنین گروه مالی آتاریوم این اختیار را دارد که مبلغ مانده رمز ارز کاربر را بر اساس نرخ روز به ارز واریزی به حساب بانکی کاربر تبدیل نماید و به حساب بانکی تعیین شده منتقل نماید و اشخاص ثالث، ورثه و قائم مقام قانونی متوفی حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت.

۱۱- در صورت حجر کاربر، گروه مالی آتاریوم به محض اطلاع از این موضوع می‌تواند حساب کاربری او را معلق نماید و تنها پس از دستور کتبی مراجع ذی‌صلاح مطابق دستور عمل خواهد کرد. قیم بدون داشتن دستور کتبی از مراجع ذی‌صلاح حق هیچ گونه درخواست اعم از دسترسی و یا مسدود ساختن حساب کاربری را نخواهد داشت.

۱۲- در صورت ورشکستگی کاربر، گروه مالی آتاریوم به محض اطلاع از این موضوع می‌تواند حساب کاربری او را معلق نماید و تنها پس از دستور کتبی مراجع ذی‌صلاح مطابق دستور عمل خواهد کرد. مدیر تصفیه بدون داشتن دستور کتبی از مراجع ذی‌صلاح حق هیچ گونه درخواست اعم از دسترسی و یا مسدود ساختن حساب کاربری را نخواهد داشت.

۱۳-  مسئولیت و سود و زیان حاصل از انجام معاملات بر اساس تحلیل‌ها و پیشنهادهای ربات‌های معامله گر گروه مالی آتاریوم تماماً بر عهده خریدار محصول می باشد و مجموعه گروه مالی آتاریوم هیچ گونه مسئولیتی در قبال انجام معامله بر اساس ابزارهای توسعه داده شده ایشان ندارد؛ مگر در مواردی که کاربر محصولات یا خدمات با ضمانت‌نامه یا مشارکت سرمایه‌گذاری را انتخاب نمایند.

۱۴- گروه مالی آتاریوم، هیچ گونه مسئولیتی در قبال مسدودشدن حساب کاربران در سایر بروکرها، صرافی‌ها و کارگزاری‌های مورد استفاده برای بارگذاری ربات‌ها و محصولات خریداری شده از گروه مالی آتاریوم را برعهده ندارد. بدیهی است کاربران موظف هستند، مقررات و قوانین آنها را رعایت نمایند و مسئولیت آن بر عهده خودشان خواهد بود.

۱۵- گروه مالی آتاریوم در هر زمان و شرایطی این حق را بر خود محفوظ می‌دارد که بروزرسانی محصولات و خدمات خود را داشته باشد و طبعاً کاربرانی که شامل حال دریافت آن بروزرسانی‌ها باشند محصول و خدمات جدید را دریافت خواهند کرد و سایر کاربران حق هیچگونه اعتراضی را نخواهند داشت.

۱۶- پس از انجام عملیات خرید هر یک از خدمات یا محصولات امکان عودت وجه وجود ندارد و تا پایان مدت اشتراک بر اساس سرویس و یا محصول خریداری شده امکان دسترسی برای کاربر فراهم است.

۱۷- به منظور ارائه خدمات بهتر پشتیبانی از طرق مختلفی که در وبسایت اعلام می‌شود انجام می پذیرد. در صورتی که کاربر اقدام به بی احترامی به تیم پشتیبانان نماید و ایجاد مزاحمت و آزار کلامی برای آنان همراه داشته باشد، گروه مالی آتاریوم این حق را دارد که از ادامه خدمات پشتیبانی به این کاربر منصرف شود.

۱۸ – تمام آموزش ها و شرایط استفاده از خدمات و محصولات گروه مالی آتاریوم در صفحه هر محصول، قوانین اختصاصی محصول و شرایط استفاده آن محصول نوشته شده است. کاربر موظف است پیش از خرید اقدام به مطالعه این صفحات نماید و با علم و آگاهی کافی نسبت به خرید محصولات یا خدمات اقدام نماید. مشخصاً پس از خرید محصول یا خدمات حق هیچگونه اعتراضی نسبت به آن خدمات یا محصولات نمی‌تواند داشته باشد.

۱۹ – کاربران و بازدیدکنندگان سامانه‌های گروه مالی آتاریوم مجاز به کپی، تکثیر، پخش، ذخیره و انتشار در هر رسانه، انتقال، فروش مجدد، نمایش یا پخش عمومی، انطباق یا تغییر محتوا برای هر هدف دیگری بدون اجازه کتبی قبلی نیستید و در صورت استفاده غیر مجاز از پلتفرم‌های گروه مالی آتاریوم، شما دارای مسئولیت کیفری و مدنی خواهید بود.

۲۰ – سود و زیان هر دو بخشی جدایی ناپذیر از بازارهای مالی هستند، گروه مالی آتاریوم با تبدیل برخی از قوانین و چارچوب های مربوط به تحلیل بازار و چارت نرم افزارهایی توسعه داده است که صرفا این شرایط را به شما اعلام می‌کند و هیچگونه تضمینی مبنی بر سودده بودن این تحلیل‌ها وجود ندارد؛ مگر در موارد خدمات و محصولات خریداری شده با ضمانت‌نامه که مطابق با توضیحات و قوانین آن خدمات شرایط و ضمانت متفاوت خواهند داشت.

۲۱ – قیمت محصولات و خدمات بدون اطلاع رسانی قبلی می تواند تغییر کند و در این مورد مجموعه گروه مالی آتاریوم مسئولیتی در برابر کاربران نخواهد داشت.

۲۲ – گروه مالی آتاریوم اختیار تغییر محتوا و توضیحات هر گونه اطلاع رسانی و تبلیغات راجع به محصول یا خدمات را برای خود محفوظ می‌دارد و درخصوص تغییرات در این موارد مسئولیتی در برابر کاربران نخواهد داشت.

۲۳ – نظر به ماهیت بازار سرمایه و تجارت ارز دیجیتال یا سایر بازارهای مالی، سامانه‌های گروه مالی آتاریوم نسبت به نوسانات، شرایط فورس ماژور، اتفاقات پیش بینی شده یا نشده و دیگر ریسک‌ها و تلورانس‌ها مسئولیتی ندارد و هرگونه سود یا ضرر و زیان ناشی از موارد مذکور متعلق و بر عهده خود کاربر است.

۲۴ – امکان تعویض یا تغییر محصول یا سرویس خریداری شده توسط کاربر تنها با صلاح دید گروه مالی آتاریوم انجام می‌پذیرد و هیچگونه تعهدی مبنی بر انجام اینکار نیست. همچنین گروه مالی آتاریوم حق دریافت تفاوت قیمت و هزینه تعویض یا تغییر سرویس یا خدمات و محصول را برای خود محفوظ می‌دارد و کاربر موظف است در صورت درخواست، هزینه تعیین شده را پرداخت نماید.

۲۵- در صورت هرگونه سوء استفاده از کد ریفرال گروه مالی آتاریوم در فعالیت های خلاف قانون، تمامی مسئولیت آن به عهده کاربر بوده و گروه مالی آتاریوم هیچ گونه مسئولیتی در قبال هرگونه سوء استفاده از سیستم معرفی خود به هر نحو ندارد. همچنین گروه مالی آتاریوم حق باطل کردن کد معرف و بستن حساب در صورت مشاهده هرگونه سوء استفاده بدون نیاز به دستور قضایی را خواهد داشت.

۲۶- بخاطر شرایط تحریمی حاکم بر برخی کشورها و یا عدم ارتباط مالی مستقیم بسیاری از کارگزاری‌ها، صرافی‌ها با بروکرهای بازارهای مالی با برخی کشورها، گروه مالی آتاریوم پیشنهاد می‌کند که کاربران حتماً و قطعاً متناسب با قوانین و مقررات مالی و بانکی کشور مطبوعه خود اقدام به خرید خدمات و محصولات گروه مالی آتاریوم نمایند. مسلماً گروه مالی آتاریوم هیچگونه مسئولیتی در قبال بروز مشکلاتی در این رابطه و حوزه نخواهد داشت و تماماً مسئولیت برعهده کاربر می‌باشد.

۲۷- کاربر می‌پذیرد قبل از ورود به درگاه و پرداخت رمز ارزی یا ارزی و هرگونه تراکنش خود، پیش فاکتور ارائه شده را با دقت مطالعه کند و با آگاهی کامل از مفاد آن، سفارش و نیز موافقت نامه حاضر را تایید و وارد درگاه شود. در نتیجه در صورت هرگونه ادعا ازجمله اعتراض به کسر کارمزد یا ادعای عدم آگاهی، گروه مالی آتاریوم هیچ مسئولیتی درباره چنین ادعاهایی نداشته و نهایتا چنین ادعاهایی مسموع و پذیرفتنی نمی‌باشند.

۲۸- کاربر می‌پذیرد که به جز در موارد مورد تعهد گروه مالی آتاریوم هیچ گونه داعیه و طلب و شکایت دیگری عملاً، لساناً و کتباً از سامانه‌های گروه مالی آتاریوم، مدیران، کارمندان و کلیه ی مرتبطان با این مجموعه را نداشته باشد.

امنیت حساب کاربری:

۱- مسئولیت صیانت و نگه داری از نام کاربری و رمز عبور از طریق تمام دستگاه های الکترونیکی که کاربر استفاده می نماید به عهده کاربر می باشد و تمامی خدمات و محصولات خریداری شده توسط کاربر با حساب کاربری او از نظر گروه مالی آتاریوم صحیح تلقی می‌گردد.

۲- کاربر می‌بایست تمام اقدامات لازم جهت حفظ ایمنی و امنیت رایانه و سایر دستگاه‌های الکترونیک خود را به منظور جلوگیری از مفقود شدن، دزدی، دسترسی غیر مجاز و هرگونه سوء استفاده انجام دهد.

۳- گروه مالی آتاریوم هیچ مسئولیتی در قبال آسیب یا وقفه ناشی از ویروس‌های رایانه ای یا سایر کدهای مخربی که ممکن است بر رایانه یا سایر تجهیزات کاربر تأثیر بگذارد، یا هرگونه فیشینگ، جعل یا سایر حملات یا دسترسی‌های غیرمجاز ندارد. همچنین سرویس‌های پیامک و ایمیل در برابر حملات جعل و فیشینگ آسیب پذیر هستند و کاربر

باید در بررسی پیام‌هایی که ادعا می شود از گروه مالی آتاریوم منشا گرفته‌اند، دقت نموده و از تطبیق و صحت کامل اطلاعات اطمینان حاصل نماید.

۴- حساب کاربری تنها باید توسط خود او مورد استفاده قرار بگیرد. ارائه رمز عبور و دسترسی به شخص ثالث خلاف این قوانین و مقررات می‌باشد.

۵- مسئولیت حساب کاربری، خدمات و محصولات خریداری شده توسط کاربر و نیز مسئولیت هرگونه تراکنش اعم از واریز، برداشت، خرید و فروش فقط به عهده ی خود کاربر می‌باشد. همچنین گروه مالی آتاریوم در برابر خسارات

ناشی از به سرقت رفتن حساب کاربر توسط شخص ثالث و یا هرگونه دسترسی غیرمجاز مسئولیتی ندارد.

۶- در صورت دسترسی شخص ثالت به حساب کاربری به هر طریقی ولو از راه غیر قانونی و یا با اکراه، پیگیری امور مربوط به مسئولیت مدنی و کیفری اقدامات انجام شده توسط شخص ثالث با حساب کاربری کاربر اصلی شامل و نه محدود به ورود خسارت به غیر و یا کاربر و جرایم مالی مانند کلاهبرداری، پولشویی و غیره بر عهده کاربر می‌باشد و هیچگونه مسئولیت قانونی و قضایی برای گروه مالی آتاریوم وجود نخواهد داشت.

۷- کاربر آگاهی خود را اعلام می‌نماید که گروه مالی آتاریوم هیچگونه مسئولیتی در زمانی که کاربر اطلاعات کاربری خود را در آدرسی به غیر از آدرس دامنه‌های گروه مالی آتاریوم که در این موافقتنامه به صراحت اعلام شده است وارد نموده و این امر منجر به عملیات فیشینگ و یا سایر اعمال غیرقانونی و حسب مورد از بین رفتن دارایی کاربر می‌شود، ندارد  و کاربر حق هرگونه اعتراض در محاکم اداری و قضایی علیه گروه مالی آتاریوم به این علت را از خود سلب و ساقط می نماید.

۸- کاربر متعهد می باشد در صورت اطلاع از هرگونه نقض امنیت حساب کاربری خود این موضوع را از طریق ایمیل، چت و تلفن به پشتیبانی گروه مالی آتاریوم اطلاع دهد. گروه مالی آتاریوم در صورت امکان، دسترسی حساب کاربری را موقتا مسدود می‌نماید.

فعالیتهای قانونی و موارد ممنوعه:

۱- کاربر تصدیق و تایید می نماید مبدا و مقصد وجوهی که با استفاده از حساب کاربری خود دریافت و یا واریز می‌نماید کاملا تمیز و قانونی می‌باشد.

۲- کاربر تصدیق و تایید می‌نماید مالک قانونی وجوه و حساب‌هایی است که وی در هر سفارش به هر نحو چه برای پرداخت و چه برای دریافت از آنها استفاده کرده است

۳- کاربر متعهد می‌باشد که از حساب کاربری خود برای مقاصد و فعالیت های خلاف قوانین و مقررات کشوری و بین المللی، قوانین مندرج در این موافقتنامه، اختفاء موضوع جرم، جرایم مالی و غیر مالی شامل و نه محدود به کلاهبرداری، پولشویی، شرط بندی، بازی های اینترنتی ممنوعه، قاچاق ارز و کالا، ارائه خدمات ممنوعه، حساب اجاره ای، نتورکینگ و شرکت های هرمی و غیره استفاده ننماید.

۴- گروه مالی آتاریوم مانند هر پلتفرم دیجیتال دیگری هیچگونه مسئولیتی در مورد اقدامات و فعالیت های غیر قانونی کاربر نداشته و در صورت تردید معقول در ارتباط با تراکنش‌های مشکوک یا اطلاع دقیق از این دست اقدامات این حق برای گروه مالی آتاریوم محفوظ است که حساب کاربری را مسدود و یا معلق نماید و کاربر حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط می نماید.

۵- این حق برای گروه مالی آتاریوم محفوظ است که در زمانی که کاربر اقدام به انجام عملیات خلاف قانون نموده است، اقدامات قانونی و قضایی لازم را اتخاذ نماید و در صورتی که از اقدامات کاربر ضرری متوجه گروه مالی اتاریوم شود، کاربر مسئول پرداخت هرگونه خسارت مادی و یا معنوی به گروه مالی آتاریوم می‌باشد.

حفاظت از اطلاعات شخصی:

مطابق مفاد مطرح شده در سیاست حفظ حریم شخصی اجرا خواهد شد.

هزینه‌ها:

۱- هر گونه کارمزد، کمیسیون و هزینه  دیگر که سیستم بانکی یا شبکه انتقال جهت نقل و انتقال و جابجایی پول به کاربر تحمیل نماید، بر عهده ی کاربر خواهد بود و گروه مالی آتاریوم هیچ گونه مسیولتی راجع به این گونه هزینه‌ها ندارد.

۲- هر گونه پیامدهای مالیاتی ناشی از تراکنش‌های کاربر، استفاده از محصولات یا خدمات گروه مالی آتاریوم به عهده خود کاربر خواهد بود و گروه مالی آتاریوم هیچ گونه مسئولیتی نمی پذیرد.

مالکیت معنوی:

تمامی علائم تجاری، طرح‌های گرافیکی، رابط کاربری، رابط بصری، عکس، لوگو، کدهای نرم افزاری و سامانه‌های اینترنتی و تمامی محصولات و خدمات مالی ارائه شده به کاربران و ساختار و نحوه بیان و تنظیم مطالب و محتوای موجود در سامانه‌های گروه مالی آتاریوم و شبکه های متعلق به گروه مالی آتاریوم و به طور کلی سایر حقوق و امتیازات مربوطه منحصراً در مالکیت گروه مالی آتاریوم می‌باشد و هیچ شخصی حق استفاده از آن را بدون رضایت‌نامه کتبی از طرف گروه مالی آتاریوم ندارد.

فورس ماژور (قوه قاهره):

در صورت وقوع فورس ماژور (عوامل قهریه) و وقوع حوادث غیرمترقبه و یا پیش بینی نشده، تحریم، افزایش قیمت رمز ارز یا ارزهای مرجع، قطعی اینترنت و هک شدن سایت اجرای این موافقت نامه معلق گردد. در صورت عدم حصول توافق طرفین و ادامه هر یک از موارد فوق برای مدت بیش از هفت روزکاری، طرف اول به تنهایی مجاز به فسخ قرارداد بوده و درصورتیکه خرید محصولات یا خدمات کاربر در بازه زمانی کمتر از یک چهارم کل زمان قابل استفاده از آن محصول یا خدمات بوده باشد (مثلا خدمات یا محصول یکماهه خریداری شده باشد اما در کمتر از هفت روز عوامل قهریه پایدار به وجود آمده باشد) آنگاه وجوه پرداختی به کاربر مسترد می‌گردد.

اقامتگاه و مبادی ارتباطی طرفین:

نشانی فیزیکی، ایمیل و تلفن‌های مندرج در سامانه‌های گروه مالی آتاریوم، اقامتگاه طرفین جهت دسترسی حقوقی و اعلام نکات و اخبار و تغییرات احتمالی می‌باشد و طرفین موظف هستند در صورت ایجاد هرگونه تغییر در موارد فوق بلافاصله حداکثر طی ۲۴ ساعت مراتب را به طرف مقابل اعلام نمایند.

نسخ قوانین و مقررات:

۱- هر دو طرف تایید می‌کنند که مفاد این شرایط و ضوابط منصفانه و منطقی است و اعلام می‌کنند که این شرایط و ضوابط خلاف قوانین و مقررات انسانی، عمومی، مدنی و تجاری نمی‌باشد و به صورت کاملا برابر تنظیم شده است.

۲- کاربر با اراده آزاد و مطالعه دقیق و آگاهی از کم و کیف شروط در کمال صحت و سلامت عقل و نیز قصد و رضا شرایط و مقررات این موافقت نامه را به صورت کامل و دقیق مطالعه، قبول و پذیرفته است؛ لذا حق هر گونه اعتراض، عدم اطلاع، ایراد، ادعای جهل و یا هرگونه ادعای دیگر را چه در زمان حال و چه آینده را از خود سلب و ساقط می‌نماید.

۳- گروه مالی آتاریوم در هر زمان و شرایطی حق تغییر، حذف یا ایجاد قوانین و مقررات را بر خود محفوظ می‌داند و از طریق همین بخش آنها را به اطلاع عموم کاربران می‌رساند؛ اطلاع رسانی تغییر، ایجاد یا حذف قوانین و مقررات بصورت انفرادی نمی‌باشد و صرفاً با ارائه در همین صفحه به منزله اعلام خصوصی بوده و کاربر با ادامه فعالیت خود در سامانه‌های گروه مالی آتاریوم بمنزله تایید شرایط جدید بوده و حق هرگونه اعتراض، اغوا، فریب را از خود سلب کرده و صرفاً ادامه همکاری با سامانه‌های آتاریوم بمنزله اسقاط کافه خیارات از جمله خیار غبن می‌باشد.

۴- کاربر می‌پذیرد چنانچه هر یک از شرایط این توافقنامه توسط هر مقام ذی‌صلاح در هر شرایطی غیرقابل اجرا، نامعتبر یا غیرقانونی تشخیص داده شود، اعتبار سایر شرایط و ضوابط این توافقنامه را تحت تأثیر قرار نخواهد داد و برای طرفین لازم الاجرا خواهد بود.